Informacje do zamówienia

Proszę się koniecznie upewnić, czy zdjęcia albo logo, które chcesz zamieścić na naszych produktach są zgodne z ochroną praw autorskich.

Copyright wskazówki

Klient jest odpowiedzialny za to, że przekazane nam zdjęcia i logo nie są sprzeczne z prawami autorskimi albo niezgodne z innymi postanowieniami prawnymi. KEEPERsport zastrzega sobie prawo niewykonania zamówień niezgodnych z prawem. Jeśli klient przekaże zdjęcia lub logo, które łamią jakiekolwiek prawa, może zostać postawiony przed sądem. W takim wypadku klient będzie musiał pokryć koszty na jakie zostałaby narażona nasza firma KEEPERsport.